วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม : เผยแพร่บทความคุณภาพ บทความวิศวกรรม บทความรู้ทั่วไป แชร์ไฟล์
Password
Username
วิศวกรรม
Custom Search
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
นอกจากการดูแลและทำความสะอาดบ้านเป็นประจำสม่ำเสมอแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือเรื่องของการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้น่าอยู่ เพราะสิ่งแวดล้อมภายในบ้านส่งผลต่อจิตใจของผู้อยู่อาศัยโดยตรง
ในปัจจุบันการเดินทางด้วยด้วยยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของคนไทยมีเพิ่มมากขึ้น เพราะช่วยให้ชีวิตเกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเดินทางมากกว่าการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง
การเดินระบบท่อน้ำดี ระบบสุขาภิบาล ใช้ขนาดเท่าไหร่ในการวางท่อน้ำประปา ท่อน้ำเสียเพื่อถ่ายเทลงระบบถังบำบัด สำหรับบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวะอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยและป้องกันระงับอัคคีภัยจากสถานที่ทำงาน
ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.