เผยแพร่บทความคุณภาพ บทความวิศวกรรม บทความรู้ทั่วไป แชร์ไฟล์
Password
Username
วิศวกรรม
Custom Search
ฉบับร่างภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นข้อกำหนดและกฎหมายในการบังคับใช้งานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าด้วยจรรณยาบรรณการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรณยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
มาแล้วแนวข้อสอบผู้ตรวจสอบอาคาร สำหรับท่านที่ต้องการแนวข้อสอบผูตรวจสอบอาคาร มีมาหลายแนวครับ ใช้ในการสอบของสภาวิศวกรได้ ข้อสอบจริงๆของผู้ตรวจสอบอาคาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธ๊ วิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก ก่อสร้างฐานรากเสาเข็ม โครงหลังคาเหล็ก ริมน้ำเจ้าพระยา สำหรับจัดเก็บเรือที่ใช้ในพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค
สำหรับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา เป็นที่นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างเสา คาน พื้น บันได ฐานราก ฐานรากบนเสาเข็ม โปรแกรม RC Design (Rc Rit V.1.2) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหลายแบบเช่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนพื้นดิน พื้นวางบนคาน พื้นยื่น ซึ่งการออกแบบมีความความสำคัญมากในวิศวกรรมโครงสร้าง
โปรแกรมออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือที่เรียกว่า เสา คสล. (Reinforce Concrete Colum Design) NEO RC Design Spreet Sheet ของท่าน อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
โปรแกรมออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรรมฐานรากนั้นสำคัญมากสำหรับรองรับน้ำหนักขององค์อาคารถ่ายลงสู่พื้นดิน
โปรแกรมออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือที่เรียกว่าคาน คสล. ออกแบบคานยื่น คานช่วงเดียว คานต่อเนื่อง ซึ่งการออกแบบต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์โครงสร้างได้ เช่นโมเมนต์ แรงเฉือน เป็นต้น
โปรแกรมออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานวิศวกรรมโยธา ออกแบบบันไดพับผ้า และบันไดท้องแบน บันไดก่ออิฐ ออกแบบโครงสร้าง คสล.
แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ซึ่งไม่ต้องหล่อคอนกรีตกับที่เป็นการออกแบบพื้นสำเร็จรูปแบบใช้ลวดอัแรงทำให้งานก่อสร้างมีความรวดเร็วมากขึ้น
ช่วยในการออกแบบขนาดเครื่องปรับอากาศ ออกแบบระบบท่อ ออกแบบระบบปั๊มน้ำ ออกแบบระบบถังน้ำ ทำให้ทราบขนาดของงานระบบต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
ออกแบบเหล็ก ออกแบบไม้ โปรแกรมคำนวณวิศวกรรมโยธา Spreet Sheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็ก ออกแบบโครงสร้างไม้ NEO TS 4.20 หรือประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกัน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอร. ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Spreet Sheet ซึ่งการออกแบบเสาเข็มโดยการใช้โปรแกรมชนิดนี้ช่วยในการลดระยะเวลาในการออกแบบโดยใช้มือในการคำนวนเป็นอย่างมาก
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก NEO RC โปรแกรมคำนวณวิศวกรรมโยธา ออกแบบโครงสร้าง NEO RC Design สำหรับออกแบบฐานราก เสา คาน พื้น บันได เสาเข็มเข็ม
ออกแบบดั้งไม้ เสาไม้ งานวิศวกรรมโครงสร้างไม้ซึ่งปัจจุบันการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างไม้นั้นยังมีความจำเป็นต้องใช้งานอยู่มาก แต่เนื่องจากทรัพยากรด้านไม้นั้นมีอยู่น้อยมาก
โปรแกรมออกแบบแผ่นเหล็กสำหรับไว้ใช้รองเหล็กเสา หรือคานเหล็กช่วยให้การออกแบบของท่านเป็นไปด้วยความง่ายและสะดวกในการคำนวณด้านวิศวกรรม
โปรแกรมออกแบบเสาเหล็กรูปพรรณ คานเหล็กรูปพรรณ สปรีตชีส เอ็กเซล สำหรับออกแบบงานโครงสร้างหลังคาอาคารที่พักอาศัย อาคารโรงงาน บ้านพักอาศัย เป็นต้น
การออกแบบจันทันไม้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงหลังคาของอาคาร หรือบ้านพักอาศัย ซึ่งจันทันรองรับน้ำหนักจากแป ถ่ายน้ำหนักลงอกไก่ หรืออะเสรัดหัวเสา
โปรแกรมออกแบบโครงหลังคาแปไม้ การออกแบบแปไม้ (Design Timber Purlin) สำหรับการออกแบบแปไม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงหลังคาของอาคาร
โปรแกรมออกแบบแปเหล็กรูปพรรณ (Steel Purlin) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงหลังคาของบ้านหรืออาคารสำหรับยึดหรืองานมุงหลังคาของอาคารป้องกันแดดป้องกันฝน
ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.