เผยแพร่บทความคุณภาพ บทความวิศวกรรม บทความรู้ทั่วไป แชร์ไฟล์
Password
Username
วิศวกรรม
Custom Search
ออกแบบโครงสร้างหลังคาจันทันเหล็กรูปพรรณ โดยใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการช่วยคำนวณออกแบบทำให้การออกแบบโครงหลังคาเหล็กได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ออกแบบ Design Bracket or Corbel โปรแกรมออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคานหูช้าง สำหรับวิศวกรโครงสร้าง หรือวิศวกรโยธา
รองรับยานพาหนะขนาดใหญ่ สำหรับโรงงาน หรือรางระบายน้ำขอบถนนต่างๆที่ต้องรับน้ำหนักมาก Under Grating Vehicular Load
Mixed Concrete Design โปรแกรมออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้างอาคาร ถนน งานชลประทาน หรืองานที่ต้องใช้คอนกรีตเป็นส่วนผสม
โปรแกรมออกแบบฐานรากกำแพงกันดินชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รีวิวโปรแกรมดีทางวิศวกรรมโยธาสำหรับวงการก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา ระเบียบกฏหมายพระราชบัญญัติ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเหมืองแร่ กฏหมายพระราชบัญญัติ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ในการประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมเครื่องกล พระราชบัญญัติ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบควบ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า พระราชบัญญัติ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ ตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ตามพระราชกิจจานุเบกษา
ออกแบบฐานรากแผ่ชิดเขตที่ดินบุคคลอื่น สำหรับผู้ออกแบบจะต้องเจอบ้างเมื่อได้ทำการออกแบบชนิดนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจจะไปรุกล้ำเขตที่ดินบุคคลอื่นได้
ออกแบบถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วยในการออกแบบแท้งค์หรือถังเก็บน้ำ คสล. ให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งถังแบบสี่เหลี่ยม และถังแบบกลม
ประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคารทุกคนต้องมีประกันภันภัยจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้ กฏหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
นอกจากประกันภัยรถยนต์ การทำประกันภัยอาคาร (Building Insurance)ก็มีเช่นเดียวกันกฎหมายได้บังคับต้องทำประกันภัยรับผิดชอบต่อชีวิต และทรัพย์ของบุคคลภายนอก
Compaction Test เป็นการทดสอบดินว่ามีการบดอัดได้แน่นหนาตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อนำผลที่ได้จากการทดสอบไปประกอบในการส่งมอบงานหรือทดสอบว่ามีการบดอัดได้ตามมาตรฐานหรือไม่
จากเหล็กเส้นเป็นเหล็กตะแกรงการคำนวณเปลี่ยนจากเหล็กเส้นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเหล็กตะแกรง Wire Mesh ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทดสอบดินโดยวิธิการ Plate Bearing Test สำหรับทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดินเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้ในการทดสอบโดยใช้แรงน้ำหนักจริงซึ่งสามารถเห็นเหตุการณ์การทรุดตัวของดิน
ลูกปูนคอนกรีตโปรแกรมคำนวณ Spreet Sheet ใช้ในการคำนวณกำลังรับน้ำหนักประลัยของลูกปูนคอนกรีตซึ่งการทดสอบจะได้รู้ว่าคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักสูงสุดเท่าไร
Field Density Test คือการสร้างถนนด้วยดินลูกรังจำเป็นจะต้องมีการทดสอบว่าความหนาแน่นของการบดอัดของดินลูกรังว่าบดอัดได้ดีตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.