เทคนิคดีๆในการตรวจเช็คยางรถมอเตอร์ไซค์
Password
Username
วิศวกรรม
เทคนิคดีๆในการตรวจเช็คยางรถมอเตอร์ไซค์
เทคนิคดีๆในการตรวจเช็คยางรถมอเตอร์ไซค์

         การตรวจเช็คลมยางรถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับความปลอดภัยในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่บางคนอาจละเลยเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ ซึ่งในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและเราจะนึกถึงได้เมื่อพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุและเราได้รับบาดเจ็บและสูญเสียทรัพย์สินได้
 
ความสำคัญของยางและลมยาง

         สำหรับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยางและลมยางมีความสำคัญมากกับการขับขี่ การตรวจเช็คยางและลมยางเป็นประจำจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากยางรถระเบิด จุกรถขาด และยางรถรั่ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มและเราอาจได้รับบาดเจ็บได้
 

เทคนิคดีๆในการตรวจเช็คยางรถมอเตอร์ไซค์   

 
วิธีการตรวจเช็คยางรถมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเอง
 
 การตรวจสอบลมยาง

          โดยปกติลมยางจะซึมออกทีละน้อยอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบลมยางเป็นประจำทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน สามารถช่วยลดปัญหาลมยางต่ำกว่ากำหนด การที่ลมยางต่ำกว่ากำหนดจะทำให้เกิดแรงต้านในการเคลื่อนที่และเปลืองน้ำมัน

การตรวจเช็คยางรถมอเตอร์ไซค์
 
        การตรวจเช็คยางรถมอเตอร์ไซค์ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะมีส่วนสำคัญต่อความปลอดภัยในขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ในการตรวจเช็คยางรถมอเตอร์ไซค์สามารถตรวจเช็คได้ง่าย ๆ เพียงสังเกตที่ดอกยาง หากดอกยางมีความสึกหรอลงไปมากควรเปลี่ยนยางนอกทันที เพราะดอกยางมีผลต่อการเกาะถนน ถ้าหากดอกยางเหลือน้อยอาจส่งผลให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มได้ง่ายเพราะลื่น และอีกปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อย ๆ เมื่อดอกยางสึกคือ ยางรถจะรั่วบ่อย เพราะยางนอกจะบางทำให้ เข็มหรือตะปูเพียงแค่เล็ก ๆ สามารถทะลุยางนอกและเจาะยางในให้รั่วได้

การตรวจเช็ควงล้อ
การตรวจเช็ควงล้อก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะถ้าหากว่าวงล้อคดหรือเบี้ยวเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้

         จากที่กล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นว่า การตรวจเช็คยางและลมยางเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองและไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก เพียงแค่เราสละเวลาเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะขับรถยานพาหนะออกไปนอกบ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราเอง
ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.