วิศวกรรมอุตสาหการ คือ
Password
Username
วิศวกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ คือ
                สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก สาขาวิศวกรรมนั้นคือ วิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นสาขาที่เคยเป็นหนึ่งในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แต่ได้แยกออกมาอย่างชัดเจนเนื่องจากความต้องการของวงการอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมขบวนการผลิต ให้ได้งานดี ลดของเสีย และปรับปรุงวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มผลกำไรและทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมนั้นมีความราบรื่นไม่ติดขัด

วิศวกรรมอุตสาหการ

 
                คำว่า วิศวกรอุตสาหการ ยังมีความหมายและมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ คน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในองค์กรอุตสาหการ โดยจะต้องทำการวิเคราะห์เพื่อให้องค์กรสามารถเพิ่ม ผลผลิต เพิ่มกำไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  งานของวิศวกรรมอุตสาหการส่วนมากจะมีความเข้าใจว่า เป็นการศึกษาการเคลื่อนไหว การศึกษาเวลาในการทำงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบระบบงาน  การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณค่าของตำแหน่งการวิเคราะห์องค์การ การศึกษาและปรับปรุง ประสิทธิภาพในการทำงาน    แต่แท้จริงแล้วงานที่นอกเหนือจากนี้วิศวกรรมอุตสาหการ ยังจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การปรับปรุง และการจัดตั้งระบบผสมผสานระหว่าง คน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งในการนี้จะต้องใช้ความชำนาญ ในด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์ร่วมกันไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการออกแบบ ระบุ ทำนาย และประเมินผลการทำงานของระบบดังกล่าว 
                จะเห็นได้ว่าวิศวกรรมอุตสาหการนั้นเป็นวิศวกร  ที่มีความรู้ในการจัดการขบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบองค์รวม คือสามารถจัดการกับการผลิตได้ตั้งแต่ต้นจนจบขบวนการ ทำให้เป็นสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการอย่างมากในปัจจุบันนั่นเอง
ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และศาสตร์ความรู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็น สาขาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ วิศวกรรมโยธา
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.