ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยปีละ 200 บาท จาก คปภ.
Password
Username
วิศวกรรม
ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยปีละ 200 บาท จาก คปภ.
            ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาทเพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร คุ้มครองอย่างไรและใครคือผู้ที่สามารถทำประกันภัย 200 บาทนี้ได้บ้าง
รู้จักประกันภัยปีละ 200 บาท จาก คปภ.

ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยปีละ 200 บาท จาก คปภ.

ขอบคุณภาพจาก www.oic.or.th


            ประกันภัย 200 จาก คปภ.เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย ที่มีเบี้ยชำระเพียงปีละ 200 บาท เมื่อชำระเบี้ยแล้วจะให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในส่วนของการคุ้มครองนั้น จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่มีการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้ที่สามารถทำประกันภัย 200 ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ทำสัญญา
          สำหรับเงินค่าทดแทนนั้นผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองถึง 3 กรณี ได้แก่
          1. เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายและอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ได้รับค่าทดแทน 100,000 บาท
          2. เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายและอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ได้รับค่าทดแทน 50,000 บาท
          3. ได้รับเงินค่าจัดงานศพ ยกเว้นเสียชีวิตจากการบาดเจ็บภายใน 120 แรก ได้รับเงิน 10,000 บาท
          ซึ่งการซื้อประกันนั้น สามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ โดยสามารถซื้อได้บริษัทประกันหรือสาขาประกันภัยที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ อย่างเช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่น
          นับเป็นการสร้างหลักประกันที่คุ้มค่าและมีราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้รับ ยิ่งเมื่อได้รู้จักประกันดี ๆ แบบนี้ คงทำให้ทุกคนตัดสินได้ไม่ยากเลยที่จะทำประกันภัย 200 กันทุกคน...
ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และศาสตร์ความรู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็น สาขาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ วิศวกรรมโยธา
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.