วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คืออะไร
Password
Username
วิศวกรรม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คืออะไร
                สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำอากาศและดินที่เหมาะสมกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆและเพื่อใช้วิธีการควบคุมสถานที่มลพิษที่ก่อให้เกิดมลภาวะได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการทางวิศวกรรม
 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คืออะไร


                นอกจากนี้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ที่พูดถึงประเด็นของการอนุรักษ์พลังงานและการควบคุมของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์  นอกจากนี้ ยังรวมถึงการหาวิธีการใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมที่เป็นการป้องกันผลกระทบต่อ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  โดยต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียและการควบคุมมลพิษทางอากาศ การรีไซเคิลการกำจัดของเสียการป้องกันรังสีสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและปัญหาสุขภาพของคนและสัตว์  รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มันยังรวมถึงการศึกษาทั้งหลายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างที่มีการนำเสนอ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม ยังเป็นที่ต้องการของวงการอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นการเรียนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในหลายๆด้าน  บางสถานศึกษานั้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาหรือภาควิชาวิศวกรรมเคมีของคณะวิศวกรรมศาสตร์   แต่จะมุ่งเน้นไปทางด้านการศึกษาของสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำ  การบำบัดทางชีวภาพ รวมถึงการออกแบบโรงงานบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีกระบวนการแยกอากาศเสียและการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย จะเห็นได้ว่าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาที่ผู้เรียนสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย เพราะเป็นสาขาที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมประจำวันของคนและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และศาสตร์ความรู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็น สาขาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ วิศวกรรมโยธา
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.