วิศวกรรมไฟฟ้า คืออะไร
Password
Username
วิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า คืออะไร
            หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีการศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างละเอียด ตั้งแต่การสร้าง การจัดการพลังงานไฟฟ้า การออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงระบบสื่อสารต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด
          สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของวิศวกรรมไฟฟ้านั้น ผู้ที่เข้ามาศึกษาจะต้องเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การทำงานของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และเทคโนโลยีในเชิงลึกอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำความรู้นั้นมาใช้ในระบบการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการเรียนรู้นั้นผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

วิศวกรรมไฟฟ้า


   -  การสร้างพลังงานไฟฟ้าและการจัดการระบบไฟฟ้า
   -  การสร้างและการวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าทั่วไป
   -  การสร้างวงจรและโปรแกรม ในการวัดและควบคุมเครื่องจักรหรือระบบ
   -  โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ การใช้งาน การเขียนโปรแกรม และโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ต
   -  ระบบสื่อสาร ระบบโทรศัพท์และระบบการส่งข้อมูลในแบบต่างๆ
   -  การออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลงไปจนถึงการออกแบบและผลิตชิพ กรณีที่เป็นวิศวกรรมระบบควบคุม
เหล่านี้เป็นศาสตร์ความรู้พื้นฐานที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งหลังจากที่
เรียนจบแล้ว จะเรียกว่า วิศวกรไฟฟ้า สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน ในโรงไฟฟ้า บริษัทน้ำมัน บริษัทสื่อสาร บริษัทซอฟแวร์ บริษัทเดินรถ ฯลฯ โดยทำหน้าที่ควบคุม ดูแล จัดการระบบ แก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละองค์กร ซึ่งผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางและเจาะลึกมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทางได้ อย่างเช่น ระบบสมองกลฝังตัว โครงข่ายอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ...
ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และศาสตร์ความรู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็น สาขาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ วิศวกรรมโยธา
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.