วิศวกรรมเครื่องกล คืออะไร
Password
Username
วิศวกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล คืออะไร

          วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่อการออกแบบเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในระบบอุตสาหกรรม
รู้จักวิศวกรรมเครื่องกลให้มากยิ่งขึ้น
            วิศวกรรมเครื่องกลถูกค้นพบมาตั้งแต่สมัยโบราณ หลังจากที่ถูกค้นพบมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกในช่วงยุคกลางและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม   เนื่องจากมนุษย์หันมาใช้เครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นแทนการผลิตด้วยมือ

วิศวกรรมเครื่องกล คืออะไร

          สำหรับผู้ที่เรียนวิศวกรรมเครื่องกลนั้น จะต้องศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล ได้แก่
-          ศาสตร์ทางด้านพลังงาน ความร้อนและของไหล
-          ออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังและการผลิต กระแสไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าและโรงงาน
-          ศาสตร์ทางด้าน การเคลื่อนไหว โครงสร้างและการควบคุม
-          การควบคุมการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรกล หุ่นยนต์
-          การสั่นสะเทือน การตรวจวัดการสั่นสะเทือน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
-          การวิเคราะห์และตรวจวัดการใช้พลังงานในอาคาร และโรงงาน
-          ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม สภาวะแวดล้อม ระบบทำความเย็น/ความร้อน/ระบายอากาศ ระบบปรับสภาวะอากาศ ในอาคารและโรงงานทั่วไป
เมื่อเรียนจบแล้วจะเรียกว่า วิศวกรเครื่องกล มีหน้าที่หลากหลาย ไม่ใช่การ
ซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักร แอร์และของใช้ต่าง ๆ สารพัด อย่างที่ทุกคนเข้าใจ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นเป็นสาขาที่กว้างที่สุดซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยว ข้องกับการประยุกต์ใช้พื้นฐานของฟิสิกส์เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิตและบำรุงรักษาระบบที่เป็นระบบต้นกำลัง ถ่ายทอดกำลังและใช้กำลังทำให้วิศวกรเครื่องกลมีหน้าที่หลักในการออกแบบ พัฒนา ผลิตอุปกรณ์และระบบให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง…

ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และศาสตร์ความรู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็น สาขาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ วิศวกรรมโยธา
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.