การออกแบบสถานีสูบน้ำอย่างไรจะลดความเสียหาย
Password
Username
วิศวกรรม
การออกแบบสถานีสูบน้ำอย่างไรจะลดความเสียหาย

การออกแบบสถานีสูบน้ำอย่างไรจะลดความเสียหาย

 

สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลดความเสียหายหรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายวงกว้าง ที่จะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพทย์สิน รวมถึงความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้วย
 
ลดความผันผวนของน้ำ: ลดพลังงานลง1-2%
แนวคิดที่เรียบง่ายแต่ให้ผลรับที่โดดเด่น ปั๊มน้ำเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่ง  เมื่อปั๊มทำงานในท่อแนวตั้ง Turbulence Optimiser™ที่ทำจากยางจะขยายตัวและทำหน้าที่เป็นซีล ซึ่งจะทำให้เกิดการไหลที่ปราศจากความผันผวนของน้ำและลดการสูญเสียพลังงาน

การจัดการกับกากตะกอนอย่างไร

การขาดน้ำในฤดูแล้งอาจทำให้เกิดปัญหาจากกากตะกอน วิธีในการทำให้บ่อเก็บน้ำสะอาดปราศจากกากตะกอน ควรทำการติดตั้งปั๊มดักกากตะกอนขนาดเล็กในบ่อรวมน้ำหลัก

วิธีลดขนาดสายเคเบิล
ให้พิจารณาใช้มอเตอรืไฟฟ้าสูง (voltage) เพื่อลดขนาดสายเคเบิลในสถานีสูบน้ำ มอเตอร์มีตั้งแต่ 220 ถึง 6,600 โวลต์

คู่มือการออกแบบสถานีสูบน้ำ Designing Flood Pumping Station manual ให้ภาพรวมอย่างละเอียดสำหรับโซลูชั่นการควบคุมน้ำท่วม ข้อมูลที่ครบถ้วนเบ็ดเสร็จในการออกแบบสถานีสูบน้ำเพื่อควบคุมน้ำท่วมและวิธีการป้องกันน้ำท่วม และอื่นๆอีกมากมายค้นหาได้ที่  http://th.grundfos.com/grundfos-for-engineers/earlier-featured-themes/featured-theme-flood-pumping-stations.html?cmpid=ba:boardengineers:gfe:gth

ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และศาสตร์ความรู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็น สาขาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ วิศวกรรมโยธา
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.