แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำเสีย หลีกเลี่ยงปัญหาน้ำไหลเข้าอาคาร (Backflow)
Password
Username
วิศวกรรม
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำเสีย หลีกเลี่ยงปัญหาน้ำไหลเข้าอาคาร (Backflow)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำเสีย
หลีกเลี่ยงปัญหาน้ำไหลเข้าอาคาร (Backflow)
ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดน้ำไหลเข้าไปในอาคารของคุณ  หรือมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ?  อะไรคือวิธีการปฏิบัติที่ดีทีสุดในการคำนวณอัตราการไหล จากระบบน้ำเสียจากการใช้งานไปจนถึงระบบน้ำเสียที่ปนไปกับน้ำฝนไปจนถึงการระบายน้ำจากอาคารโครงสร้างต่าง ๆ  ศึกษาข้อมูลที่ให้มากกว่าความรู้พื้นฐานทั่วไป

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับปั๊มสูบน้ำเสียในอาคารพาณิชย์และอาคารสูง ครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณอัตราการไหลของน้ำ  การเลือกขนาดของปั๊มน้ำให้เพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมได้  และยังมีคู่มือการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและอื่น ๆ อีกมากมาย
คลิกศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
http://th.grundfos.com/grundfos-for-engineers/earlier-featured-themes/featured-theme-commercial-building-wastewater.html?cmpid=ba:boardengineers:gfe:gth

ความประทับใจ


สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และศาสตร์ความรู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็น สาขาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ วิศวกรรมโยธา
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.