โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็ก ไม้
Password
Username
วิศวกรรม
โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็ก ไม้
     โปรแกรมออกแบบโครงสร้างไม้ โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็ก สร้างขึ้นโดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีสิ่งดีๆมาให้วิศวกร และผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาท่านจะต้องใส่รหัส 2513 (กรณีเข้าไม่ได้ท่านจะต้องเปิดแมโคร( Macro ) ให้อยู่ระดับปานกลางหรือระดับต่ำสุดในเมนูโปรแกรม Excel หลังจากนั้นจะพบโปรแกรมขึ้นมา ให้ท่านกรอกข้อมูลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ หลังจากนั้นจะพบโปรแกรมดังนี้

ภาพโปรแกรมออกแบบโครงสร้างไม้ ออกแบบโครงสร้างเหล็ก

     เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วท่านสามารถวิเคราะห์ แรงเฉือน โมเมนต์ดัดได้เลย  ฝั่งซ้ายจะเป็นส่วนของการออกแบบโครงสร้างไม้ ออกแบบแปไม้ ชิ้นส่วนรับแรงดึงไม้ ชิ้นส่วนรับแรงอัดไม้ โครงหลังคาไม้ ชิ้นส่วนรับแรงดัดไม้ ในส่วนของซีกขวาเป็นโปรแกรมออกแบบเหล็ก ออกแบบแปเหล็ก ชิ้นส่วนรับแรงดึง ชิ้นส่วนรับแรงอัด ชิ้นส่วนรับแรงดัด ออกแบบคานเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก เสาเหล็ก เมื่อท่านคลิ๊กเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการออกแบบแล้วให้ท่านใส่ข้อมูลในการออกแบบในช่องตัวเลขสีชมพูทั้งหมด โปรแกรมจะคำนวณให้โดยอัติโนมัติทันที และสามารถพิมพ์ในรูปแบบกระดาษเอ 4 ได้ ผมว่าครบเครื่องเรื่องออกแบบโครงสร้างไม้ และการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเลยทีเดียวสำหรับโปรแกรม Spreet Sheet นี้
ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.