แนะนำบริการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับ Main Tank และ OLTC
Password
Username
วิศวกรรม
แนะนำบริการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับ Main Tank และ OLTC
ทางบริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด เป็นตัวแทนของห้อง Certified Laboratory ที่มีชื่อว่า TJ|H2b Analytical Services, Inc.

TJ|H2b Analytical Services, Inc เป็นเครือข่ายแล็ปทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทำตามมาตรฐาน OSHA 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, และ ISO/IEC 17025  โดยเป็น 3rd party ที่องค์กรที่มีชื่อเสียงและบริษัทประกันภัยให้การยอมรับในผลการทดสอบ

TJ|H2b Analytical Services เป็นผู้คิดค้นวิธีการสกัดแก๊สออกจากน้ำมันหม้อแปลงเพื่อวิเคราะห์หา DGA และเป็นสมาชิกของ IEC, IEEE, Cigre. ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้า นักเคมี วิศวกรไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ชิ้นส่วนของเหลวในฉนวนน้ำมันหม้อแปลง และอื่นๆ โดยสามารถทดสอบน้ำมันได้ทุกหัวข้อการทดสอบที่ระบุในมาตรฐานสากล

ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วโลก (รวมประเทศไทย)ได้ส่งตัวอย่างน้ำมันมากกว่า 150,000 ตัวอย่างต่อปีให้แล็ปของ  TJ|H2b ทั่วโลก จึงทำให้ TJ|H2b มีข้อมูลเชิงลึกในการวินิจฉัยและตีความสภาพการทำงานและความผิดปกติที่แท้จริงของหม้อแปลงไฟฟ้า

หากทางลูกค้ามีความสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่คุณฉัตรชัย เบอร์โทร 086-369-0855 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.measurestation.com/


Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.