แนะนำหนังสือออกใหม่ "สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)"
Password
Username
วิศวกรรม
แนะนำหนังสือออกใหม่ "สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)"

หนังสือสถิติเล่มนี้ใช้ภาษาง่าย เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบภาษาคณิตศาสตร์ ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยอาศัยปัญหาในการทำงานเป็นจุดตั้งต้น แล้วเลือกเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาในหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นสถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ  ตัวสถิติเบื้องต้นที่ควรรู้จัก  การทดสอบสมมุติฐาน

ส่วนที่ 2 เป็นการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้เหมาะสมกับปัญหาทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ  แผนภูมิควบคุม  ความสามารถของกระบวนการ การทดสอบความแตกต่าง  การวิเคราะห์การถดถอย  รวมถึงการออกแบบการทดลอง  ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรม

เนื้อหาในแต่ละบท ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมตัวอย่างประกอบในการนำไปใช้งาน โดยใช้โปรแกรม Minitab 17 ช่วยในการประมวลผลและการตีความ

 

--------------------

โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
ขนาดรูปเล่ม : 17 X 23 ซม.
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ราคา : 295 บาท
วันวางจำหน่ายวันแรก 20 .. 2558

สอบถามเพิ่มเติม
book4u@tpa.or.th

อ่านตัวอย่างได้ที่
bitly.com/bookTPA

ติดตามหนังสือออกใหม่
www.tpabook.com

ผู้ประกาศ
tpapublish
อีเมล์
02-258-0320 ต่อ 1708
เบอร์ติดต่อ
tarinee@tpa.or.th
หมวดหมู่
ประชาสัมพันธ์
วันที่
19 ต.ค. 2558
เข้าชม
895
อื่นๆ
www.tpabook.com


Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.